Nahoče iz Wammerswalda

Stefan Boonen, Tom Schoonooghe Svetlana Grubić Samaržija „Jednog dana na obalu rijeke nasukala se djevojčica.“ Ova klasična, gotovo bajkovita rečenica uvodi nas u priču o djevojčici koja se stjecajem raznih okolnosti našla u Wammerswaldu. Wammerswald je grad u kojem žive naizgled obični ljudi, no upravo ga oni čine neobičnim: najniži gradonačelnik u državi, pekar s…
Read more