Kalendar aktivnosti

30. 11. 2021.

Rok za prijavu za sudjelovanje u razmjeni knjižnog junaka.

6. 12. 2021.

Prijavite svoju skupinu za pismo iznenađenja.

14. 12. 2021.

Počinje natječaj za najčitateljskiji kutić.

11.1.2022.

Počinje likovni i literarni natječaj.

22.3.2022.

Rok za predaju prijedloga za najčitateljskiji kutić.

2.4.2022.

Međunarodni dan dječje knjige.

4.4.2022.

Proglašenje pobjednika najčitateljskog kutića.

11.4.2022.

Rok za predaju likovnih i literarnih radova.

23.4.2022.

Svjetski dan knjige.

25.4.2022.

Proglašenje pobjednika likovnog i literarnog natječaja; povratak knjižnog junaka u školu ili vrtić gdje su izrađeni.

9.5.2022.

Rok za predaju fotografija čitateljskog vlakića, broj pročitanih knjiga i broj djece koja su sudjelovala.

23.5.2022.

Rok za predaju nagradnih zadataka iz Kreativnih knjižica.

CIJELE ŠKOLSKE GODINE

Šaljite nam radove prema uputama iz Kreativnih knjižica, kao i svoje dojmove i fotografije.