Kalendar aktivnosti

30. 11. 2022.

Rok za prijavu za sudjelovanje u razmjeni knjižnog junaka.

*Knjižnog junaka treba izraditi do 23.1.2023.

5. 12. 2022.

Prijavite svoju skupinu za pismo iznenađenja.

Počinje natječaj za najčitateljskiji kutić.

16. 1. 2023.

Počinje likovni i literarni natječaj.

20. 3. 2023.

Rok za predaju prijedloga za najčitateljskiji kutić.

2. 4. 2023.

Međunarodni dan dječje knjige.

3. 4. 2023.

Rok za predaju likovnih i literarnih radova.

23. 4. 2023.

Svjetski dan knjige.

28. 4. 2023.

Povratak knjižnog junaka u školu ili vrtić gdje su izrađeni.

12. 5. 2023.

Rok za predaju fotografija čitateljskog vlakića, broj pročitanih knjiga i broj djece koja su sudjelovala.

26. 5. 2023.

Rok za predaju nagradnih zadataka iz Kreativnih knjižica.

5. 6. 2023.

Proglašenje dobitnika nagrada svih nagradnih natječaja.

CIJELE ŠKOLSKE GODINE

Šaljite nam radove prema uputama iz Kreativnih knjižica, kao i svoje dojmove i fotografije.