Pripovijest o mišu koji nije imao sanjke

DV Ciciban, Bjelovar

DV Mendula, Pirovac

1.a, OŠ Frana Galovića, Zagreb

1.b, OŠ Frana Galovića, Zagreb