Dnevnici čitanja

Dnevnici čitanja dijelom su kompleta za NMK3 – projekta Naše male knjižnice za više razrede osnovne škole. Za svaki razred kreiran je drugačiji Dnevnik čitanja koji svojim zadacima i načinom vođenja učenika kroz knjigu odgovara razvojnoj dobi učenika. Iako NMK3 sadrži knjige za širi raspon dobi čitatelja, Dnevnici su tu da mlađe čitatelje (u 5.…
Read more