Knjižni junaci na putu oko Hrvatske!

OŠ Marije i Line iz Umaga predstavlja svoje knjižne junake!