COO Tomislav Špoljar, Varaždin

Nevidljive kuće u COO “Tomislav Špoljar”

Iz Centra za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar” u Varaždinu stiže nam još jedna online knjiga! Učenici su proveli brojne aktivnosti na temu slikovnice “Nevidljiva kuća”!